WYGRYWAMY Z PKO BP S.A. 🔥🔥🔥 UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF DAWNEJ NORDEA BANK POLSKA S.A. Z 2007 ROKU NIEWAŻNA 💪💪💪

pko bank polski unieważnienie kredytu frankowego
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny, sędzia Joanna Głogowska, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt II C 785/22, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2007 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty: 195.224,66 PLN i 195.224,67 PLN wraz z odsetkami od dnia 7 września 2022 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
✅obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu w całości.

W sprawie odbyły się aż 3 rozprawy, ponieważ jeden z kredytobiorców około roku po zawarciu Umowy kredytu został z niego zwolniony, a następnie zmarł, co spowodowało komplikacje formalne w sprawie. Ostatecznie Sąd do procesu zaprosił wszystkich spadkobierców – mimo, że do pozwu dołączyliśmy ich oświadczenia o zgodzie na ustalenie nieważności Umowy kredytu.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci