WYGRYWAMY W POZNANIU Z BANKIEM BPH S.A. 💪 💪 💪 WYROK W ROK 🕰️

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 20 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny, sędzia Krzysztof Baranowski, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XII C 2447/21, wydał wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot kwoty 154.985,48 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia 30 listopada 2021 roku (14 dni od doręczenia pozwu),
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot kosztów procesu w całości (11.817,00 PLN).

A teraz ciekawostki:
📍Sprawa w I instancji trwała 12 miesięcy. Pozew wpłynął do Sądu 12 października 2021 roku.
📍 W sprawie odbyły 2 rozprawy.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.