WYGRYWAMY W POZNANIU W SPRAWIE SPŁACONEGO KREDYTU W MBANK S.A. 💪 💪 💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 7 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XVIII C 1685/20 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dot. umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku wydał wyrok, w którym:

✅ zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę̨ 110.083,48 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył bank kosztami procesu w całości.

Z ciekawostek – sprawa dotyczyła dwóch umów kredytu, ale Sąd zapomniał o orzeczeniu o drugiej umowie kredytu z 2008 roku (również spłaconego). Oczywiście złożyliśmy wniosek o uzupełnienie wyroku w zakresie drugiej umowy i roszczenia o zapłatę. Czekamy 🤷🏻‍♀️

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych