WYGRYWAMY W GDAŃSKU Z BANKIEM BPH S.A. 💪 💪 💪

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wakacje wakacjami, ale my nie zwalniamy tempa 🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️ Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny, SSO Piotr Kowalski, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XV C 1369/20, wydał wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2007 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwoty 281.350,29 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia 6 października 2020 roku (od doręczenia odpisu pozwu),
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w całości.

A teraz ciekawostki:

📍Pozew wpłynął do Sądu 16 września 2020 roku, czyli sprawa trwała prawie 3 lata,
📍 W sprawie odbyły 4 rozprawy,
📍 Jeden z kredytobiorców nie jest Polakiem i nie posługuje się językiem polskim.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci