WYGRYWAMY W 100 % Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 🔥🔥🔥 SĄD ZASĄDZA NASZEJ KLIENTCE BLISKO PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH ❗️ ❗️ ❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSO Rafał Zgliński, w dniu 12 stycznia 2024 roku w sprawie o sygn. akt I C 1189/23, z powództwa naszej Klientki przeciwko Raiffeisen Bank International AG wydał wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF do CHF z 2007 roku jest nieważna,
👉 zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszej Klientki kwoty 176.708,37 PLN i 60.233,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 lipca 2023 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
👉 zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszej Klientki kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w kwietniu 2023 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała ok. 9 miesięcy.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, po której Sąd od razu wydał wyrok.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych