WYGRANA Z SANTANDER BANK POLSKA S.A.❗️❗️❗️❗️❗️

Santander
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Kolejni nasi Klienci doczekali się wyroku Sądu I instancji, choć w tej sprawie przeżyliśmy wiele, łącznie z zagubieniem przez Sąd pisma modyfikującego powództwo i wniosku o zabezpieczenie, co przesunęło wydanie wyroku o rok 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

W dniu 26 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak, wydał wyrok w prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 946/21, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu zawarta pierwotnie z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwoty 700.000,00 PLN z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty przez pozwany Bank nastąpi z jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem przez Powodów tej kwoty (zarzut zatrzymania),
👉 zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwoty 37.888,26 PLN wraz z odsetkami liczonymi od dnia 17 maja 2023 roku do dnia zapłaty,
👉 zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w całości.
👉 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie poprzez zwolnienie naszych Klientów z obowiązku spłaty rat kredytu w wysokości i terminach określonych w umowie kredytu do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci