WYGRANA Z SANTANDER BANK POLSKA S.A. 👏👏👏

Santander
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 12211/21 z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 lipca 2023 roku wydal wyrok, w którym:

📍 ustalił, iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawarta w 2008 roku pomiędzy Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a naszymi Klientami jest nieważna w całości,
📍 zasądził od Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 233.278,00 PLN,
📍 zasądził od Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 997,59 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 lipca 2022 roku do dnia zapłaty,
📍 zasądził od Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 11.934,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. W sprawie funkcjonuje postanowienie o zabezpieczeniu.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych