WYGRANA Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 🔥🔥🔥 SPRAWA IDEALNA 😇 😇 😇

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Hanna Wawrzyniak, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 1871/22, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG kwotę 144.632,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 31 grudnia 2022 roku (doręczenie odpisu pozwu do banku) do dnia zapłaty,
✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu 4 listopada 2022 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała rok, a wyrok został wydany niemal w rocznicę złożenia pozwu❗️❗️❗️ Odbyła się tylko 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powódkę.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Raiffeisen Bank International AG❗️❗️❗️

W sprawie funkcjonuje prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu.

Śmiało można uznać tę sprawę za idealną. Klientka ma prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu, 100 % odsetek, a Bank nie ma zarzutu zatrzymania 😁 😁 😁

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych