WYGRANA Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 👏👏👏

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Ostatnio Raiffeisen Bank International AG nie ma z nami łatwego życia. Niemal codziennie uzyskujemy korzystny wyrok przeciwko temu Bankowi. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Anna Ogińska – Łągiewka, wyrokiem z dnia 3 czerwca 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXV C 987/20:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszego Klienta kwoty 57.831,92 PLN oraz 36.077,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 11 maja 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w marcu 2020 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała 4 lata❗️❗️❗️ Odbyła się tylko 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powoda. W sprawie została dopuszczona i przeprowadzona opinia biegłego sądowego. Następnie na posiedzeniu niejawnym Sąd zamknął rozprawę i wydał wyrok. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone niemal za cały okres trwania procesu.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych