WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH USTALA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU❗️💥❗️💥❗️💥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Ten piękny sierpniowy tydzień rozpoczynamy informacją o kolejnym uzyskanym przez naszą kancelarię wyroku. Tym razem Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2006 roku.

W dniu 4 sierpnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, I Wydział Cywilny, SSO Renata Bochenek – Bielecka, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I C 2812/20, w którym:

🔥 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
🔥 zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz Powodów kwotę 42.551,03 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od 12 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty oraz 24.767,59 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od 12 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty
🔥 obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

Ciekawostki:

✅ Sąd NIE UWZGLĘDNIŁ zarzutu zatrzymania podniesionego przez Getin Noble Bank S.A.,
✅ Sąd zasądził ustawowe odsetki za czas opóźnienia do dnia doręczenia odpisu pozwu do Getin Noble Bank S.A.,
⛔️ Sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego według w naszej ocenie nieprawidłowej stawki z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (5.400,00 PLN zamiast 10.800,00 PLN), więc tutaj będziemy składać zażalenie.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK wyrok

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK wyrok 2