WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A. PO WSZCZĘCIU PROCESU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI. UMOWA KREDYTU Z 2005 ROKU NIEWAŻNA 👏 👏 👏

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A. PO WSZCZĘCIU PROCESU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI. UMOWA KREDYTU Z 2005 ROKU NIEWAŻNA
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Ostatnie wydarzenia dot. Getin Noble Bank S.A. i wydania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o przymusowej restrukturyzacji tego Bank z pokrzywdzeniem kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne powiązane z frankiem szwajcarskim, ale także z innymi walutami obcymi, oraz akcjonariuszy i obligatariuszy, których akcje i obligacje zostały umorzone bez wynagrodzenia, były i nadal są trudne do zaakceptowania.

Jako prawnicy od początku zastanawialiśmy się jak ta decyzja wpłynie na sprawy, które już znalazły się w sądzie. Obawialiśmy się, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wnioskował o zawieszenie tych spraw do czasu zakończenia procesu restrukturyzacji. Nadal się tego obawiamy, ale robimy swoje i walczymy o pieniądze naszych Klientów.

Jedna w takich walk przyniosła już swój efekt. Z radością donosimy, że dziś, czyli 17 października 2022 roku, czyli 17 dni po ogłoszeniu decyzji o przymusowej restrukturyzacji, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Tomasz Leszczyński, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w 2005 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów wszystkie dochodzone kwoty, tj. łącznie 178.840,78 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od doręczenia odpisu pozwu i częściowo od doręczenia odpisu modyfikacji powództwa,
✅ obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

W tej sprawie w obrocie funkcjonuje tez prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu. W I instancji zostało wydane w dniu 26 lipca 2021 roku przez SSR del. Tomasza Leszczyńskiego, a w II instancji utrzymane w mocy postanowieniem z dnia 18 listopada 2021 roku wydanym przez SSO Joannę Karczewską.

Wyrok jest nieprawomocny.