Wygrana z Bankiem Millennium. Kolejna!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Kolejna wygrana dla naszego Klienta –
na deskach Bank Millennium S.A.!!!

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w osobie SRR del. Kamila Gołaszewskiego, wydał wyrok w sprawie naszej Klientki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym:

• ustalił, że pomiędzy naszą Klientką a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie nie istnieje stosunek prawny wynikający z Umowy o kredyt hipoteczny z 2007 roku, z którego wynikałby obowiązek spełniania na rzecz banku świadczeń po 22 października 2018 roku (umowa kredytu NIEWAŻNA),

• zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot kwoty 72 822,84 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia.

Pozew w tej sprawie został złożony do Sądu 3 września 2019 roku, więc sprawa w I instancji trwała 1,5 roku. W tym czasie odbyła się 1 rozprawa, podczas której przesłuchana została kredytobiorczyni.

Wyrok

Sygn. akt: XXV C 1934/19 – Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXV Cywilny