WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 👏👏👏

sprawy frankowe bank pbh
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Wilczyńska, w sprawie o sygn. akt I C 2037/21 z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 13 września 2023 roku wydal wyrok, w którym:

📍ustalił, iż Umowa kredytu zawarta w 2007 roku pomiędzy ówczesnym GE Money Bank S.A. z siedzibą w a naszym Klientem jest nieważna w całości,
📍zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 293.973,06 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 września 2023 roku do dnia zapłaty,
📍zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.834,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Pozew wpłynął do Sądu w listopadzie 2021 roku.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych