WYGRANA W SPRAWIE PRZECIWKO SANTANDER BANK POLSKA S.A. W SPRAWIE DWÓCH UMÓW KREDYTU 👏👏👏

Santander
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Miło nam poinformować Państwa o kolejnej wygranej – tym razem naszym łupem i to podwójnie padł Santander Bank Polska S.A. (ex Kredyt Bank S.A.).

W dniu 6 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Ewa Sornat – Unisk w sprawie naszych Klientów o sygn. akt XXVIII C 9440/21 wydał wyrok, w którym:

➡️ zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 364.062,62 PLN (kwota dot. całkowicie spłaconej Umowy kredytu z 2007 roku) wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia 1 września 20221 roku do dnia 28 października 2021 roku,
➡️ ustalił (w sentencji wyroku), że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta przez naszych Klientów z Kredyt Bank S.A. jest nieważna,
➡️ zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 26.325,64 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia 1 września 20221 roku do dnia 28 października 2021 roku,
➡️ obciążył Santander Bank Polska S.A. kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości.

Ciekawostki:

✅ Sprawa dot. dwóch umów kredytu (z 2007 i 2008 roku), przy czym Umowa z 2007 roku została całkowicie spłacona, dlatego też Sąd zasądził wszystkie wpłaty dokonane przez Klientów, a nie ustalał w sentencji wyroku jej nieważności,
✅ W zakresie drugiej Umowy z 2008 roku (nadal spłacanej), Sąd orzekł w sentencji o jej nieważności i zasądził Powodom dochodzoną kwotę,
✅ Sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 20 lipca 2021 roku, co oznacza, że wyrok Sądu I instancji został wydany przed upływem roku,
✅ W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której zostali przesłuchani kredytobiorcy,
❌ Łyżka dziegciu – Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank i zasądził odsetki ustawowe za czas opóźnienia od momentu doręczenia odpisu pozwu do podniesienia tego zarzutu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Tymczasem życzymy Państwu miłego i słonecznego weekendu 🌞🌞🌞 My walczymy o kolejne korzystne wyroki dla naszych Klientów 💪 💪 💪
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci