WYCZEKANY WYROK W SPRAWIE PRZECIWKO RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 👏👏👏

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o kolejnym korzystnym wyroku uzyskanym przez naszą Kancelarię w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny i SSO Rafał Schmidt, który w wyroku wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2022 roku:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku przez naszych Klientów z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów kwotę 149.550,32 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty,
✅ ustalił, że Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiedniu w Austrii – Oddział w Polsce z siedzibie w Warszawie ponosi koszty procesu w całości.

Sąd oddalił powództwo w zakresie odsetek ustawowych czas opóźnienia od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu do banku do dnia 13 grudnia 2021 roku (oświadczenie Powodów).

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w czerwcu 2019 roku. Od tego momentu odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powodów. Potem Sąd zawiesił postępowanie do czasu wydania przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego uchwały

udzielającej odpowiedzi na pytania przedstawione przez I Prezes Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21. Ten stan rzeczy utrzymywał się do listopada 2021 roku. Mowę końcową na piśmie złożyliśmy do Sądu w lutym 2022 roku.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci