WYCZEKANA WYGRANA Z MBANK S.A. 🔥🔥🔥

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2023 roku na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Tarapata, w sprawie naszej Klientki przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXIV C 1397/19, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku jest nieważna,

✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę 171.299,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty,

✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Odsetki za czas opóźnienia zostały zasądzone od doręczenia odpisu pozwu do banku, czyli od 28 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty. Na dzień wyroku Sądu I instancji wynoszą zatem 56.755,74 PLN 💪 💪 💪

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych