WYCZEKANA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. ✌️✌️✌️ SĄD ZASĄDZA PONAD 800 TYS. PLN NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW 💪💪💪

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Po wielu latach procesu wreszcie doczekaliśmy się wyroku w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXIV C 407/17 zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, SSO Dorota Stokowska – Komorowska ❗️❗️❗️

W dniu 16 maja 2022 roku na posiedzeniu niejawnym Sąd wydał wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwot: 286.152,85 PLN oraz 123.867,61 CHF wraz z odsetkami liczonymi od 26 stycznia 2022 roku,
👉 obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

A teraz ciekawostki:

📍Postępowanie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku,
📍Sąd zasądził wszystkie wpłaty dokonane przez Klientów,
📍pozew wpłynął do Sądu 20 kwietnia 2017 roku, czyli nasi Klienci na wyrok I instancji AŻ 5 LAT, ale jak to mówią – lepiej późno niż wcale,
📍 W międzyczasie sprawa kilka razy sprawa była zawieszona, m.in. do czasu wyroku TSUE C 260/18,
📍 Odsetki zostały zasądzone od dnia rozprawy, podczas której zostali przesłuchani Powodowie i w tym zakresie Klienci będą podejmowali decyzję o apelacji.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci