WYCZEKANA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. W IV WYDZIALE CYWILNYM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ❗️🔝❗️🔝❗️

Wyczekana wygrana z bankiem BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

W dniu 19 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Karol Smaga, w sprawie o sygn. akt IV C 1214/18 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił w sentencji wyroku nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2006 roku zawartej z ówczesnym GE Money Bank S.A.,
✅ zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot 448.853,31 PLN,
✅ obciążył bank BPH S.A. kosztami procesu w całości.

Jest to prawdopodobnie pierwszy taki wyrok SSO Karola Smagi.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał:

👉 Umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera klauzule niedozwolone, na których utrzymanie w mocy Powodowie nie wyrazili zgody,
👉 brak jest przepisu dyspozytywnego, który mógłby zastąpić niedozwolone postanowienia umowne znajdujące się w Umowie kredytu naszych Mocodawców,
👉 klauzule nie mogą zostać podzielone, tzn. brak jest możliwości odcięcia marży kupna i sprzedaży i pozostawienia do rozliczeń kursu średniego NBP,
👉 klauzule indeksacyjne nie zostały indywidualnie uzgodnione i naruszają rażąco interesy Powodów jako konsumentów,
👉 programy, z których skorzystali Powodowie (Kredyt Równowaga BIS, Program VIP, Redukowana marża) nie świadczą o negocjowaniu kwestionowanych postanowień umownych,
👉 fakt poinformowania o ryzyku kursowym nie świadczy o tym, że kredytobiorcy zostali właściwie poinformowani o zakresie tego ryzyka.

Niestety odsetki za czas opóźnienia zostały zasądzone od 3 sierpnia 2022 roku (14 dni od dziś) do dnia zapłaty i tutaj Klienci będą podejmować decyzję co do apelacji.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu 17 października 2018 roku. Oznacza to, że sprawa trwała prawie 4 lata. Oczywiście jest to bardzo długi czas rozpoznania sprawy w I instancji, niemniej Klienci odczuli dużą ulgę słuchając dziś wyroku Sądu. Czas trwania sprawy był w dużej mierze spowodowany jej zawieszeniem w trakcie w związku z oczekiwaniem na wyrok TSUE w sprawie Dziubak C-260/18. Patrząc jednak na czas rozpoznania sprawy brak odsetek jest przysłowiową łyżką dziegciu w tej beczce miodu.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy: podczas pierwszej przesłuchano świadków, podczas drugiej kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny.