WYCZEKANA I WYWALCZONA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A.❗️🥊🔥❗️🥊🔥❗️🥊🔥

WYWALCZONA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A.
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Na wyrok w tej sprawie czekaliśmy zdecydowanie za długo, ale było warto 🎉🎉🎉

W dniu 10 stycznia 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w osobie SSO Katarzyny Sałaj – Alechno, w sprawie o sygn. akt II C 469/19 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku zawarta przez naszych Klientów z ówczesnym GE Money Bank S.A. (obecnie: Bank BPH S.A.) jest nieważna,
➡️ zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz Powodów kwoty: ok. 246 tys. PLN i ok. 74 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia,
➡️ obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Brak zarzutów zatrzymania i potrącenia 📌📌📌

Pozew w tej sprawie został złożony do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie 7 grudnia 2016 roku.

Przez pierwsze prawie 3 lata tego procesu toczyliśmy bój o kwestie, które były oczywiste.

Pierwszy rok to walka o wysokość opłaty sądowej od pozwu. Pierwotnie Sąd ustalił wysokość opłaty sądowej od pozwu na poziomie ok. 30.000,00 PLN stwierdzając, że ówczesny art. 13 ust. 1a Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma tutaj zastosowania i że Powodowie mają zapłacić normalną opłatę 5 %. Oczywiście zarządzenie o zwrocie pozwu (z uwagi na jego rzekome nienależyte opłacenie zostało przez nas zaskarżone) i na skutek naszego zażalenia 20 czerwca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACz 751/17) uchylił zaskarżone zarządzenie.

Kolejne 2 lata to starcie Sądem o konstrukcję zgłoszonych przez nas roszczeń. Sąd domagał się od nas zgłoszenia jednego roszczenia – albo ustalenie nieważności umowy albo klauzul albo zasądzenie. Oczywiście podtrzymaliśmy swoje stanowisko (ustalenie nieważności umowy i zapłata, ewentualnie ustalenie abuzywności klauzul i zapłata), co skutkowało tym, że Sąd 27 listopada 2017 roku zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Następnie, mimo naszych wielokrotnych wniosków o podjęcie tego postępowania, Sąd 28 listopada 2018 roku umorzył postępowanie w sprawie twierdząc, że nie zgłosiliśmy wniosku o jego podjęcie w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu (mimo, że takich wniosków z naszej strony było kilka w ciągu tego roku)!!! Po raz kolejny byliśmy zmuszeni zaskarżyć to postanowienie i oczywiście Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku (sygn. akt V ACz 340/19) uchylił zaskarżone postanowienie i nakazał Sądowi Okręgowemu Warszawa – Praga w Warszawie prowadzić postępowanie. W efekcie 24 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy  Warszawa – Praga w Warszawie podjął zawieszone postępowanie.

Jak widać, pierwsze 3 lata procesu zamiast z bankiem, walczyliśmy z sądem, ale było warto, bo sprawa finalnie została wygrana 🤩⚖️ 🏆🔝🎉😍

Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie i za cierpliwość ☺️☺️☺️

Sygn. akt: II C 469/19 (pierwotna sygn. akt II C 1457/16).

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych

Sygn. akt: II C 469/19 (pierwotna sygn. akt II C 1457/16)