WAŻNA WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A. 💪💪💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 9 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Tomasz Leszczyński, w sprawie naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 9831/20, po przeprowadzeniu rozprawy wydał wyrok, w którym:

✅ zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 444.132,66 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2023 roku (dzień następujący po dniu, w którym pozwany bank odebrał pismo zawierające oświadczenie Powodów o skutkach nieważności umowy kredytu) do dnia zapłaty,
✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku jest nieważna,
✅ obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

Sprawa była trudna, ponieważ:

  1. Kredyt będący przedmiotem sporu był 3 kredytem zaciągniętym przeze Powodów i powiązanym z kursem CHF. Bank wskazywał na duże doświadczenie naszych Klientów z tego rodzaju produktem. Sąd również.
  2. Kredyt został zaciągnięty w celach inwestycyjnych. Nie – jak to bywa standardowo – na zakup nieruchomości mającej spełniać własne potrzeby mieszkaniowe, a na zakup produktu inwestycyjnego. Sąd uznał jednak, że Powodom nie można odmówić statusu konsumenta.
  3. Po zawarciu Umowy kredytu strony zawarły aneks, na mocy którego kredyt Powodów został przemianowany w kredyt walutowy.

Skutecznie podważyliśmy te 3 mocne argumenty, którymi dysponował Getin Noble Bank S.A., czego efektem jest wygrana, która niezmiernie nas cieszy 🔥🔥🔥

W tej sprawie funkcjonuje także prawomocne zabezpieczenie, dzięki któremu Powodowie od wielu miesięcy nie spłacają już rat kredytu.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.