WAKACJE KREDYTOWE NA 2024 ROK

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

5 marca 2024 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców. Wyczekane przez kredytobiorców złotowych wakacje kredytowe będą obowiązywały w 2024 roku, ale na innych zasadach niż dotychczas.

O wakacje kredytowe w 2024 mogą się ubiegać wyłącznie konsumenci, czyli osoby, które nabyły nieruchomość na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Co istotne – tym wsparciem są objęte wyłącznie kredyty hipoteczne złotowe, zawarte do 1 lipca 2022 roku, czyli nie skorzystają z nich chociażby Frankowicze czy posiadacze kredytów gotówkowych.

Przede wszystkim to, co będzie kluczowe z punktu widzenia kredytobiorców, to enigmatyczny wskaźnik RdD (rata do dochodu). Dotychczas przyznanie wakacji nie zależało od osiąganego dochodu czy wysokości raty, teraz będzie inaczej. Jeżeli rata przekroczy 30 % dochodu netto danego kredytobiorcy (pierwotnie miało to być 40 %, później 35 %), to uprawniony zostanie do skorzystania z pomocy. Niespełnienie tego podstawowego warunku będzie dyskwalifikowało od przyznania wsparcia. W kontekście kryterium dochodowego, tylko rodziny posiadające 3 dzieci będą z niego w całości zwolnione (chodzi tutaj o dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawne – bez względu na wiek). Kolejna zmiana to ustanowienie progu wartości udzielonego kredytu na poziomie 1,2 mln PLN (pierwotnie miało być 2 mln PLN).

W Polsce od dłuższego czasu mamy jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w Europie, a przecież nie jest tak, że nasza gospodarka na tle innych europejskich państw jest najmniej stabilna. Wakacje kredytowe pokazują także podstawowy problem z kredytami hipotecznymi w Polsce, a mianowicie, że kredyty oferowane klientom są oparte o zmienną stopę procentową. To powoduje, że kredytobiorcy nie są w stanie w pełni oszacować swojej sytuacji kredytowej i zaplanować budżetu domowego.

Na ten temat adw. Katarzyna Kozak rozmawiała z Robertem Łuchniakiem w Radiu dla Ciebie.