UMOWA KREDYTU GETIN NOBLE BANK S.A. BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA 💣💣💣

umowa kredytu getin noble bank nieważna
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 13 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Barbara Pyz-Kędzierska, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt II C 1475/19, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. 100 % dochodzonych kwot, tj. 81.098,17 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty oraz 56.408,27 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia następującego po doręczeniu odpisu modyfikacji powództwa aż do dnia zapłaty,
✅ obciążył Bank kosztami procesu w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna Umowa kredytu jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego i przepisami prawa, tj. art. 69 ustawy Prawo bankowe 🎯🎯🎯

Ciekawostki:

📍 Umowa kredytu została zawarta w 2008 roku.
📍 W sprawie odbyły się 3 rozprawy.
📍 Sprawa wpłynęła do Sądu 13 września 2019 roku.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci