UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA 🔥🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 13 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Kamila Paluszkiewicz – Brolska, w sprawie o sygn. akt II C 1468/20 z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2006 roku jest nieważna,
✅ zasądził na rzecz Powodów kwotę 157.995,39 PLN i 48.000,00 CHF wraz z odsetkami za czas opóźnienia od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu, tj. od dnia 28 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.