SUKCES W DWÓCH W SPRAWACH PRZECIWKO RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 🔥🔥 🔥 SĄD UZNAJE DWIE UMOWY KREDYTU ZA NIEWAŻNE 👏👏👏

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Ostatnio tzw. sprawy frankowe wygrywamy dziennymi seriami. Nie inaczej było dziś, kiedy to dowiedzieliśmy się o dwóch korzystnych wyrokach wydanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Anna Ogińska – Łągiewka, w dniu 25 sierpnia 2023 roku w sprawach prowadzonych w imieniu naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu 🤩🤩🤩

Sprawa o sygn. akt XXV C 659/19:

🎯pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w marcu 2019 roku,
🎯 w sprawie odbyły się 2 rozprawy, przy czym na pierwszej Klienci nie mogli się stawić, stąd zaistniała konieczność odroczenia terminu,
🎯 pierwotnie – zgodnie z decyzją Klientów – pozew dot. odfrankowienia, jednak w trakcie procesu udało się namówić Klientów do podniesienia zarzutu nieważności ich Umowy kredytu,
🎯sprawa dot. Umowy kredytu z 2008 roku.

W wydanym wyroku Sąd:

🔵 ustalił nieważność Umowy kredytu,
🔵 zasądził do Raiffeisen Bank International AG dochodzone kwoty, tj. 112.548,28 PLN i 53.849,07 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 6 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty,
🔵 uwzględnił zarzut zatrzymania,
🔵 ustalił, że nasi Klienci wygrali proces w całości.

Sprawa o sygn. akt XXV C 1175/20:

🎯pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w kwietniu 2020 roku,
🎯 w sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której przesłuchano kredytobiorców,
🎯sprawa dot. Umowy kredytu z 2007 roku.

W wydanym wyroku Sąd:

🟢 ustalił nieważność Umowy kredytu,
🟢 zasądził do Raiffeisen Bank International AG dochodzone kwoty, tj. 56.561,50 PLN i 24.120,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 16 lutego 2023 roku do dnia zapłaty,
🟢 ustalił, że nasi Klienci wygrali proces w całości.

Sprawy prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyroki są nieprawomocne.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych