Spłacony kredyt frankowy a pozew – czy można pozwać bank po spłaconym kredycie?

splacony-kredyt-frankowy-a-pozew-czy-mozna-pozwac-bank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Obecnie tzw. frankowicze masowo wygrywają w sądach z bankami. Motywuje to coraz więcej osób do dochodzenia swoich praw. Czy jednak spłacony kredyt frankowy nie jest przeszkodą do złożenia pozwu? Dowiedz się, czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu we frankach, czego może żądać kredytobiorca, kiedy najlepiej złożyć pozew oraz gdzie szukać pomocy przy tego typu sporach.

Kiedy uznaje się kredyt frankowy za spłacony?

Kredyt frankowy uznaje się za spłacony wtedy, gdy bank otrzymał całą należną kwotę kapitału i odsetek. Oznacza to, że na kredytobiorcy nie ciąży już zobowiązanie względem banku, a wszystkie należności zostały uregulowane. Nie ma przy tym znaczenia, czy spłata kredytu odbyła się zgodnie z ustalonym harmonogramem, czy też kredytobiorca dokonał wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu we frankach? Wyjaśniamy

Osoby, które mają już spłacony kredyt frankowy, coraz częściej interesują się możliwością pozwania banku i odzyskania nadpłaconych środków. Co na ten temat mówi prawo? Co do zasady kredytobiorca, który spłacił kredyt frankowy, ma prawo do złożenia pozwu przeciwko bankowi. Dotyczy to przede wszystkim kredytobiorców, które nie były świadome, że umowa kredytowa zawiera błędy oraz klauzule abuzywne. Jeśli bank zawarł z kredytobiorcą niezgodną z prawem umowę, kwestia spłaty kredytu nie ma znaczenia.

Czego ma prawo żądać kredytobiorca, pozywając bank?

Spłacony kredyt frankowy nie jest przeszkodą do dochodzenia roszczeń. Konieczne jest jednak ich precyzyjne określenie. Frankowicz, który spłacił już swoje zobowiązanie, może ubiegać się o:

  • unieważnienie umowy – co wiąże się ze zwrotem wszystkich wpłaconych rat; zgodnie z teorią dwóch kondykcji w przypadku uznania nieważności umowy obie strony mogą zażądać od siebie zwrotu wszystkich wynikających z dokumentu świadczeń; w praktyce oznacza to możliwość otrzymania zwrotu środków przekraczających wartość pożyczonego kapitału;
  • zwrot nadpłaty od udostępnionego przez bank kapitału – czyi całej kwoty wpłaconej ponad wartość udostępnionego kapitału;
  • wynagrodzenie za korzystanie przez bank z kapitału kredytowego – wyrok TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie C-520/21 potwierdził, że możliwe jest ubieganie się również o dodatkową rekompensatę wykraczającą poza zwrot spłaconych rat.

Możliwości są zatem szerokie, nawet po spłacie kredytu. Niezbędne jest jednak dokonanie analizy umowy w celu stwierdzenia występowania w niej niedozwolonych zapisów czy też tzw. klauzul abuzywnych.

Spłata kredytu frankowego przed terminem – czy uniemożliwia pozwanie banku? Sprawdź kiedy najlepiej złożyć pozew

Także kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt frankowy przed terminem, mogą się domagać zwrotu nadpłaconych środków. Nie ma to bowiem wpływu na obecność w umowie klauzul abuzywnych – nadal istnieją i pozostają ważne. Teoretycznie pozew można złożyć w każdej chwili. Warto jednak brać pod uwagę kilka czynników, które pomogą zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej. Są to:

  • zmiana orzecznictwa i przepisów prawnych – sytuacja prawna dotycząca kredytów frankowych jest bardzo dynamiczna, a nowe wyroki stwarzają szansę dla kolejnych kredytobiorców; obecnie sytuacja jest bardzo korzystna dla frankowiczów, dlatego warto działać jak najszybciej, konsultując się ze specjalistą;
  • niestabilność sektora bankowego w Polsce – sytuacja w sektorze bankowym również szybko się zmienia, co może mieć wpływ m.in. na procesy sądowe dotyczące spraw frankowych; dlatego ponownie wskazane jest jak najszybsze działanie;
  • sytuacja finansowa banków – trzeba brać także pod uwagę, że ze względu na różne zawirowania sytuacja finansowa wielu banków jest trudna; może to oznaczać trudności w odzyskaniu należnych środków pomimo wygranej sprawy sądowej (np. w przypadku bankructwa banku)

Wnioski nasuwają się same – warto decydować się na złożenie pozwu jak najszybciej, szczególnie dla osób, które mają już spłacony kredyt. Wówczas wygranie sprawy i odzyskanie pieniędzy są najbardziej prawdopodobne.

Po jakim czasie od spłacenia kredytu frankowego roszczenia ulegają przedawnieniu?

Termin przedawnienia dla większości roszczeń z umów kredytowych wynosi 10 lat od momentu powstania roszczenia. Wyjątek stanowią umowy zawarte po 9 lipca 2018 roku – wówczas w życie weszła nowelizacja przepisów, według której termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 10 czerwca 2021 roku wydał jednak wyrok o sygnaturze C-776/19, który głosi, że termin przedawnienie roszczeń kredytobiorców nie może rozpocząć biegu, jeśli kredytobiorca nie wie o wadliwości swojej umowy. Ponadto w innym wyroku TSUE stwierdził, że powództwo frankowicza wniesione w celu ustalenia, czy umowa o kredyt ma nieuczciwy charakter, nie ulega przedawnieniu. To stanowisko potwierdzają także ostatnie uchwały Sądu Najwyższego. Niemniej jednak nie warto czekać z podważeniem umowy kredytu – im szybciej po spłacie kredytu frankowego złożysz pozew, tym większe są szanse na wygraną.

Spłacony kredyt frankowy a ugoda z bankiem – czy jest możliwa?

Spłacony kredyt frankowy co do zasady zamyka drogę do zawarcia ugody. Pełnomocnicy banków najczęściej argumentują to założeniem, że spłacenie kredytu jest tożsame z akceptowaniem jego warunków przez kredytobiorcę. Nawet kredytobiorcy, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu frankowego, mogą jednak odzyskać nadpłacone środki. W tym celu muszą jednak złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu i wkroczyć na drogę sądową. Więcej o ugodach dowiesz się natomiast w tym artykule: https://pzadwokaci.pl/ugody-frankowe-jak-odzyskac-swoje-pieniadze-i-uniknac-pulapek/.

Gdzie szukać pomocy przy pozwaniu spłaconego kredytu frankowego?

Obecnie stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, nawet po spłacie zobowiązania, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, oczywiście jeśli występują w niej klauzule abuzywne lub inne niedozwolone zapisy. Samodzielna walka z bankiem nie jest jednak dobrym pomysłem. Instytucje zatrudniają najlepszych pełnomocników, dlatego bardzo ważne jest, aby kredytobiorca również był reprezentowany przez doświadczonego prawnika. Pomoc adwokata w sprawach frankowych jest niezbędna ze względu na poziom skomplikowania dokumentacji i całości zagadnienia.

Potrzebujesz wsparcia, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń w związku ze spłaconym kredytem frankowym? Kancelaria PZ Adwokaci specjalizuje się w tego typu sprawach, pomagając kredytobiorcom w odzyskiwaniu nadpłaconych środków. Chcesz powierzyć nam swoją sprawę? Wystarczy skontaktować się z Kancelarią, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.