Skuteczna egzekucja wyroku przeciwko mBank S.A.

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Jakiś czas temu do naszej Kancelarii trafił Klient, który w listopadzie 2022 roku wygrał prawomocnie sprawę z mBank S.A. (nieważność umowy kredytu, zasądzenie dochodzonej kwoty oraz uwzględniony zarzut zatrzymania podniesiony przez bank). Co istotne, Klient ten w trakcie procesu dokonał całkowitej spłaty kredytu, co tylko powiększyło jego wierzytelność względem mBank S.A. z tytułu nieważnej umowy kredytu. Jakież było nasze zdziwienie, że prawomocny i wykonalny wyrok nie został wyegzekwowany, a Klient nie otrzymał żadnych pieniędzy od mBank S.A. Okazało się, że pełnomocnik reprezentujący tego Klienta błędnie przeprowadził jego proces rozliczenia z bankiem, co zresztą zostało skutecznie przez ten bank wypunktowane. W efekcie Klient był po ludzku zmęczony i sfrustrowany zaistniałą sytuacją i nie wiedział, co począć, aby odzyskać swoje pieniądze, które przecież prawomocnie wygrał w sądzie. Nasza kancelaria podjęła odpowiednie kroki związanie z wykonaniem zarzutu zatrzymania, a następnie – wobec biernej postawy mBank S.A. (czyli braku przelewu) – skierowała wniosek o wszczęcie przez komornika postępowania egzekucyjnego. Wniosek został złożony 20 czerwca 2023 roku, a pieniądze na rachunek bankowy Klienta wpłynęły 6 lipca 2023 roku.

Post piszemy ku przestrodze. Trzeba pamiętać, że w przypadku prawomocnego wyroku, w którym sąd uwzględnia zarzut zatrzymania, to po stronie kredytobiorcy pojawia się konieczność podjęcia stosownych kroków, aby ten wyrok wyegzekwować.

Na zdjęciu piękny upominek od tego szczęśliwego Klienta 🤩 🤩 🤩