SĄD OKRĘGOWY W PŁOCKU USTALA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU, ALE STOSUJE TEORIĘ SALDA ❗️❗️❗️

Santander
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o kolejnym wyroku uzyskanym dla naszego Klienta. Tym razem Santander Bank Polska S.A. i Sąd Okręgowy w Płocku. W wyroku wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie o sygn. akt I C 647/21 Sąd Okręgowy w Płocku w osobie SSO Radosława Jeznach:

✅ ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku zawartej z ówczesnym Kredyt Bank S.A.,
✅ oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę,
✅ oddalił zarzut zatrzymania podniesiony przez Santander Bank Polska S.A.
✅ zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 1.250,38 PLN, a w pozostałym zakresie zniósł między stronami koszty procesu.

W naszej ocenie Sąd błędnie zastosował teorię salda orzekając w tej sprawie, natomiast po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia dowiemy się więcej. Wówczas Klient będzie podejmował decyzję o ewentualnej apelacji.

Sprawa wpłynęła do Sądu 29 marca 2021 roku. Odbyła się jedna rozprawa.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci