SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH UZNAJE UMOWĘ KREDYTU INDEKSOWANEGO KURSEM CHF ZA NIEWAŻNĄ❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

WYGRYWAMY SPRAWĘ W CAŁOŚCI 🔥🔥🔥

W dniu 31 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, I Wydział Cywilny, w osobie SSO Renaty Żak, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt I C 361/21, wydał wyrok, w którym:

↪️ ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
↪️ zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 339.207,71 PLN wraz z odsetkami liczonymi od 24 lutego 2021 roku (dzień następujący po dniu doręczenia odpisu pozwu do banku),
↪️ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI (11.817,00 PLN).

Sąd uznał, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów jest nieważna, a zawarte w niej klauzule indeksacyjne były niejednoznaczne, pozwalały bankowi dowolnie ustalać wysokość kursu CHF, a Klient nie miał na to żadnego wpływu. Po wyeliminowaniu klauzul Umowa nie może być dalej wykonywana, dlatego należy uznać ją za nieważną.

Z ciekawostek:

✅ brak zarzutu zatrzymania i potrącenia,
✅ sprawa wpłynęła do Sądu w lutym 2021 roku, co oznacza, że w I instancji trwała niewiele ponad rok,
✅ w sprawie odbyły się 2 rozprawy,
✅ odsetki od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych