SĄD ODDALA WNIOSEK DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. W SPRAWIE O TZW. WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU ❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Często piszemy o zabezpieczeniach udzielanych przez Sądy (głównie Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie) na rzecz kredytobiorców, które zwalniają ich z obowiązku płacenia rat kredytu frankowego. Tym razem jednak o zabezpieczeniu, a raczej jego braku, w procesie z powództwa Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko naszym Mocodawcom w sprawie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W pozwie, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w dniu 10 stycznia 2022 roku, Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pozwał naszych Klientów o zwrot kapitału wypłaconego na podstawie kwestionowanej przez nich Umowy kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku i tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W tzw. międzyczasie nasi Klienci przy udziale PZ Pilawska Zorski Adwokaci prawomocnie wygrali sprawę ze swojego powództwa przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i zawarta przez nich Umowa kredytu została uznana za nieważną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 20 maja 2022 roku, sygn. akt V ACa 627/21). W tym momencie trwa egzekucja komornicza, ponieważ Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nie wykonał tego wyroku. W ciągu najbliższych kilku dni nasi Mocodawcy dostaną środki na swoje konto.

Zamiast wykonania prawomocnego wyroku Sądu Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie domaga się od naszych Klientów zwrotu kapitału, który nasi Klienci oczywiście rozliczą po zamknięciu postępowania egzekucyjnego, oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, które bank wyliczył sobie na poziomie ok. ½ kwoty kredytu.

W tej walce pierwsza runda zakończyła się wygraną naszych Klientów, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Nakwaska – Szczepkowska, sygn. akt XXVIII 1570/22, oddalił wniosek Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Bank domagał się, aby Sąd zabezpieczył dochodzone przez bank od naszych Klientów roszczenie pieniężne i ustanowił hipotekę przymusową na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na kwotę opiewającą na sumę kwoty kredytu i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (ponad 500 tys. PLN).

Postanowienie jest prawomocne.

SĄD ODDALA WNIOSEK DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.