SĄD NAJWYŻSZY UCHYLA PRAWOMOCNY NAKAZ ZAPŁATY PO 7 LATACH!! SKARGA NADZWYCZAJNA WNIESIONA W IMIENIU NASZEGO KLIENTA PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO ZOSTAJE UWZGLĘDNIONA W CAŁOŚCI!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Radomiu wydał dnia 10 lipca 2015 roku nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawny GE Money Bank S.A.) przeciwko naszym klientom, którzy wówczas go nie zaskarżyli. Trafili do naszej kancelarii za pośrednictwem BankoweBezprawie.pl w 2021 roku. Uzgodniliśmy, że jedyne co możemy w obecnej chwili zrobić to złożyć wniosek o wniesienie tzw. Skargi Nadzwyczajnej do Prokuratora Generalnego. Napisaliśmy, złożyliśmy i po kilku miesiącach … Prokurator Generalny zdecydował, że złoży skargę. Wniósł ją w grudniu 2021 roku, a dni 28 WRZEŚNIA 2022 ROKU SĄD NAJWYŻSZY UCHYLIŁ W CAŁOŚCI NAKAZ ZAPŁATY I PRZEKAZAŁ SPRAWĘ DO PONOWNEGO ROZPOZNANIA SĄDOWI OKRĘGOWEMU W RADOMIU. Oznacza to, że pomimo prawomocnego od 7 lat nakazu zapłaty, sprawa będzie toczyć się od nowa i zapewne ją wygramy!

Warto nadmienić, że w tej sprawie przez cały czas toczyło się już postępowanie egzekucyjne, które zostało dopiero wstrzymane po wniesieniu skargi nadzwyczajnej – również na nasz wniosek PG wniósł o wstrzymanie wykonania orzeczenia i zostało to uwzględnione.

Dziś już wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i spraw niewygrywalnych. Skoro można podważyć prawomocne orzeczenie po 7 lat, jeżeli zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, to znaczy, że można wszystko!

Jeszcze raz dziękujemy naszym klientom za zaufanie i wiarę, ale przede wszystkim Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu, które w ramach swojej działalności społecznej połączyło osoby w potrzebie z odpowiednimi specjalistami.

Klientów w sprawie reprezentowała adw. Karolina Pilawska oraz adw. Andrzej Zorski. Wszystkim zainteresowanym jeszcze raz gratulujemy i nie ukrywamy, że choć każdy wyrok nas cieszy, ten cieszy potrójnie!!!

Wyrok Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wydział I, z dnia 28 września 2022 roku, I NSNc 782/21.