SĄD NAJWYŻSZY PO RAZ KOLEJNY ODMAWIA PRZYJĘCIA DO ROZPOZNANIA SKARGI KASACYJNEJ MBANK S.A. 👏👏👏

mbank
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Kolejny tydzień rozpoczynamy wspaniałymi wieściami z Sądu Najwyższego. W kolejnej prowadzonej przez nas sprawie Sąd Najwyższy w składzie SSN Marcin Łochowski, sygn. akt I CSK 6517/22, odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A. 🔥🔥🔥

Przypomnijmy:

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w osobie SSA Anny Strączyńskiej, w dniu 2 czerwca 2022 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 188/22 wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSO Bożena Chłopecka, z dnia 18 listopada 2021 roku, sygn. akt I C 300/18 i:

✅ uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku za NIEWAŻNĄ,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz Powodów kwoty:

➡️ 283.022,07 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 6 kwietnia 2018 roku,
➡️ 84.526,94 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 21 kwietnia 2021 roku,

✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

CIESZYMY SIĘ, ŻE W WYROKU SĄD ZASĄDZIŁ POWODOM WSZYSTKIE ODSETKI USTAWOWE ZA CZAS OPÓŹNIENIA. JEST TO KWOTA OKOŁO 100.000,00 PLN 🚀🚀🚀

Zachęcamy do lektury uzasadnienia postanowienia.

Sygn. akt I instancji: I C 300/18
Sygn. akt II instancji I ACa 188/22
Sygn. akt SN: I CSK 6517/22.

#wyrokiwsprawachfrankowych #sadnajwyzszy #pzadwokaci