SĄD NAJWYŻSZY ODMAWIA PRZYJĘCIA DO ROZPOZNANIA SKARGI KASACYJNEJ MBANK S.A. 🔥🔥🔥

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z nieskrywanym zadowoleniem informujemy, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A., sygn. akt I CSK 5889/22, w której to sprawie reprezentowaliśmy kredytobiorców.

mBank S.A. wywiódł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Ewa Kaniok, z dnia 23 lutego 2022 roku, w sprawie o sygn. akt V ACa 495/21, w którym to wyroku Sąd Apelacyjny ODDALIŁ W CAŁOŚCI APELACJĘ mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Magdalena Antosiewicz, wydanego w dniu 7 maja 2021 roku, w którym:

📌 ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w styczniu 2007 roku jest nieważna,
📌  zasądził na rzecz naszych Klientów 638.248,71 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od 8 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty,
📌  obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny w Warszawie obciążył mBank S.A. kosztami procesu za II instancję w wysokości 8.100,00 PLN.

Odsetki za czas opóźnienia, które zapłacił mBank S.A. na rzecz naszych Klientów wyniosły ponad 100 tys. PLN.

Sygn. akt I instancji: II C 65/17
Sygn. akt II instancji V ACa 495/21
Sygn. akt w SN: I CSK 5889/22

Wyrok jest prawomocny, wykonalny i niezaskarżalny.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska, adw. Andrzej Zorski i apl. radc. Dominika Wicik.