SĄD NAJWYŻSZY ODMAWIA PRZYJĘCIA DO ROZPOZNANIA SKARGI KASACYJNEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 🔥🔥🔥

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z radością informujemy, że Sąd Najwyższy w dniu 30 września 2022 roku odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. wniesionej w sprawie z powództwa naszych Klientów, gdzie Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w dniu 16 września 2021 roku ustalił PRAWOMOCNIE nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku.

Tym samym długa, 6 – letnia droga do wolności naszych Klientów zakończyła się sukcesem, a Bankowi Millennium S.A. nie przysługuje już żaden środek odwoławczy 👏👏👏

Jedynie na marginesie warto dodać, że Klienci mają również za sobą rozliczenie z bankiem