SĄD NAJWYŻSZY ODMAWIA PRZYJĘCIA DO ROZPOZNANIA SKARGI KASACYJNEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 🔥🔥🔥

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W tym tygodniu mamy dla Państwa kolejne wspaniałe wieści, które napłynęły do nas z Sądu Najwyższego. W jednej z prowadzonych spraw Bank Millennium S.A. wniósł skargę kasacyjną od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2022 roku, sygn. akt I ACa 5/21.

23 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy w składzie SSN Paweł Grzegorczyk odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi Banku Millennium S.A., sygn. akt I CSK 6428/22, co oznacza definitywny koniec tej sprawy.

Na marginesie warto dodać, że Klient jest już dawno rozliczony z bankiem.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.