SĄD NAJWYŻSZY ODMAWIA PRZYJĘCIA DO ROZPOZNANIA KOLEJNEJ SKARGI KASACYJNEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 👏 👏 👏

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z dumą informujemy, że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 6 lipca 2023 roku, sygn. akt I CSK 5755/22, odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Edyta Jefimko, wydanego w dniu 31 maja 2022 roku w sprawie naszej Klientki, sygn. akt V ACa 748/21.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku.

Sygn. akt I instancji: II C 3092/20
Sygn. akt II instancji: V ACa 748/21
Sygnatura w SN: I CSK 5755/22

WYROK JEST PRAWOMOCNY I JUŻ DAWNO WYKONANY 👏👏👏

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci #sadnajwyzszy