Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania w sprawie przeciwko Bankowi BPH

Udostępnij:
4/5 - (Ilość ocen: 1)

Z nieukrywaną radością informujemy, że Sąd Najwyższy w osobie SSN Agnieszki Piotrowskiej w dniu 23 października 2020 roku przyjął do rozpoznania na rozprawie skargę kasacyjną złożoną w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. akt I CSK 179/20 wniesioną od kuriozalnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 19 listopada 2019 roku, sygn. akt I ACa 265/19, w składzie: SSA Marzanna Góral, SSA Roman Dziczek i SO del. Anna Strączyńska (spr.).

Gwoli przypomnienia:

Klienci w przedmiotowej sprawie żądali wyłącznie odfrankowienia dwóch umów kredytu łączących ich z Bankiem BPH S.A. (ze względów osobistych nie chcieli żądać nieważności).

Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że umowy zawarte pierwotnie z GE Money Bank S.A. są nieważne i oddalił powództwo w całości. W efekcie takiej decyzji Sądu nasi Klienci zostali postawieni w absurdalnej sytuacji, ponieważ umowy kredytu z wadami prawnymi zostały utrzymane w obrocie.

Od przedmiotowego wyroku nasza Kancelaria złożyła skargę kasacyjną. Wpłynęła do Sądu Najwyższego w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Teraz czekamy na termin rozprawy w Sądzie Najwyższym.

Ta sprawa pokazuje, że należy i warto walczyć z bankami do samego końca!!!

Autorem skargi był wspólnik naszej Kancelarii adw. Karolina Pilawska.