PRZELEW PROSTO Z BPH S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 🔥🔥🔥 PRAWIE ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH TRAFIA DO NASZEGO ZADOWOLONEGO KLIENTA 💸💸💸

sprawy frankowe bank pbh
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Niejednokrotnie słyszymy od Państwa wątpliwości, czy aby na pewno Bank – w przypadku wygrania przez Państwa sprawy – dokona rozliczenia, czyli przeleje Państwu zasądzone przez Sąd pieniądze. W odpowiedzi na takie zapytania zawsze mówimy, że Bank nie ma wyboru i jeżeli wyrok jest prawomocny i wykonalny, czyli Sad nie wstrzymał jego wykonalności, to musi przelać kwoty wskazane w orzeczeniu.

Na potwierdzenie naszych słów jeden z wielu przelewów z Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Sprawa zakończona 27 lutego 2023 roku, przelew z miesięcznicę wyroku Sądu II instancji, czyli 27 marca 2023 roku.