Przedsiębiorco! Pamiętaj o zmianie kodów PKD.

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Przypominamy, że 1 grudnia 2019 roku upływa termin zmiany kodów PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1 grudnia 2014 roku przedsiębiorcy zostali  zobowiązani do dostosowania wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności najpóźniej do 1 grudnia 2019 roku.

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, to sklasyfikowany zbiór działalności gospodarczych, służący określaniu przedmiotu działalności podmiotów gospodarczych. Dotychczas powszechnym zjawiskiem było wpisywanie do rejestru nawet kilkudziesięciu kodów PKD. Zgodnie z nowelizacją od 1 grudnia 2014 roku obowiązuje regulacja, w myśl której do rejestru można zgłaszać maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot wiodący na poziomie podklasy.

Zmianę kodów PKD można zrealizować na 2 sposoby, tj. poprzez wykreślenie wszystkich kodów działalności i wpisanie nowych w liczbie maksymalnie do 10, w tym wprowadzenie przedmiotu przeważającej działalności albo poprzez wykreślenie niepotrzebnych kodów i wprowadzenie przedmiotu przeważającej działalności.

Co istotne, zmiana danych w KRS co do zasady nie musi wiązać się ze zmianą umowy spółki, ponieważ w umowie spółki nadal może być więcej niż 10 kodów PKD.

Ograniczenie liczby kodów PKD ma na celu uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości informacji zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, tak by przedmiot działalności tam wskazany rzeczywiście stanowił centrum aktywności przedsiębiorcy.

Konsekwencją niezastosowania się do wymogu ustawodawcy w przewidzianym terminie  może być wszczęcie postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy. Polega ono na podjęciu przez sąd rejestrowy działania zmuszającego spółkę do wprowadzenia aktualnych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym spółki oraz do złożenia obowiązkowych dokumentów. W przypadku niedostarczenia odpowiednich wniosków i dokumentów pomimo wezwania przez sąd rejestrowy, na spółkę w świetle prawa może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 15.000,00 PLN.

Warto zatem dochować terminu i do 1 grudnia 2019 roku zgłosić do rejestru kody PKD zgodne z wymogami ustawodawcy.