PRAWOMOCNY WYROK PRZECIWKO MBANK S.A. 🧨🧨🧨 SĄD NIE UWZGLĘDNIA ZARZUTU ZATRZYMANIA 🎯🎯🎯

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 7 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Magdalena Daria Figura, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt V Ca 1722/20, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym w oddalił w całości apelację mBank S.A. i tym samym utrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSR Anna Grabowska – Niećko) z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt VI C 280/19, w którym Sąd I instancji zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę 71.486,56 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 1 marca 2019 roku do dnia zapłaty.

Odsetki na dzień wyrokowania przez Sąd II instancji wyniosły aż 16.151,73 PLN 🧨🧨🧨

Sąd II instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez mBank S.A. i w tym zakresie w 100 % podzielił naszą argumentację dot. tej kwestii, tj.:

✅ brak możliwości ewentualnego ponoszenia zarzutu zatrzymania w relacji przedsiębiorca – konsument (tutaj wskazywaliśmy na analogię przy ewentualnych wypowiedzeniach umów kredytu przez banki i orzecznictwem sądowym, które wskazywało, że ewentualne wypowiedzenie umowy kredytu jest niedopuszczalne),
✅ brak możliwości stosowania tej instytucji do umowy kredytu,
✅ pokrzywdzenie konsumenta kredytobiorcy uwzględnieniem zarzutu zatrzymania,
✅ sprzeczność z Dyrektywą 93/13 i orzecznictwem unijnym,
✅ inną rola instytucji zatrzymania w Kodeksie cywilnym.

mBank S.A. został obciążony kosztami procesu za obie instancje w całości 💣💣💣

W kwestii wyjaśnienia – jest to jedna z niewielu spraw prowadzonych przez naszą kancelarię, gdzie żądaliśmy tylko zapłaty i to za niewielki okres spłat, zaś zarzut nieważności spornej Umowy kredytu był podnoszony przesłankowo. Jak wielu z Państwa pamięta, a jeżeli nie, to przypominamy – w 2019 roku sprawy przeciwko mBank S.A. trafiały głównie do I i II Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie ówczesne (a nawet obecne) orzecznictwo było niesprzyjające dla Frankowiczów. Stąd razem z Klientami podjęliśmy decyzję o podzieleniu roszczeń i wystąpieniu na początek o część spłat (poniżej 75 tys. PLN) przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Co do pozostałych roszczeń i kwestii hipoteki – temat w toku, tj. albo mBank S.A. się dogada z naszymi Klientami albo będzie drugi proces, który zdaje się formalnością.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny.