PRAWOMOCNOŚĆ W 5 MIESIĘCY OD WYROKU I INSTANCJI!

prawomocna wygrana z bankiem millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w osobie SSA Katarzyny Jakubowskiej – Pogorzelskiej, w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I ACa 641/21, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym w przeważającej części utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Monika Dominiak) z dnia 17 czerwca 2021 roku, sygn. akt XXIV C 1219/17, w którym Sąd I instancji:

🎯🎯🎯 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z września 2008 roku (nieważność w sentencji!),

🎯🎯🎯 zasądził od banku na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, tj. 117.252,00 PLN i 12.717,00 CHF – przy czym Sąd II instancji uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, POZOSTAWIAJĄC JEDNAK KLIENTOM ODSETKI DO DNIA ZGŁOSZENIA ZARZUTU ZATRZYMANIA,

🎯🎯🎯 kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył bank.

Dla nas najważniejsze jest to, że Sąd Apelacyjny w Warszawie zaczął MASOWO orzekać oraz, że wyrok II instancji został ogłoszony niecałe 5 miesięcy po wyroku I instancji.

orzeczenie

Wyrok I instancja