PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE O ZABEZPIECZENIU W SPRAWIE PRZECIWKO BPH S.A. 🔝 🥳 🔝🥳🔝

sprawy frankowe bank pbh
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Na to postanowienie i naprawę postanowienia Sądu I instancji my i nasza Klientka czekaliśmy z niecierpliwością.

W dniu 10 listopada 2021 roku, po rozpoznaniu naszego zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 13 lipca 2021 roku, ten sam Sąd w osobie SSO Aleksandry Orzechowskiej zmienił zaskarżone rozstrzygnięcie i UDZIELIŁ ZABEZPIECZENIA poprzez zwolnienie Powódki z obowiązku płacenia rat kredytu na rzecz Banku BPH S.A. od dnia 10 listopada 2021 roku do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie 🔥🔥🔥

Postanowienie jest PRAWOMOCNE❗️❗️❗️

Sygn. akt: XXVIII Cz 440/21.

Postanowienie cieszy ogromnie, szczególnie w kontekście sytuacji finansowej Banku BPH S.A. i dzisiejszych doniesień o najwyższym od pamiętnego czarnego czwartku z 2015 roku kursie franka szwajcarskiego.

Sprawę prowadzą adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

oddalenie zażalenia