PRAWOMOCNA WYGRANA Z SANTANDER BANK POLSKA S.A. 👏👏👏 ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE OD DORĘCZENIA POZWU 🔥🔥🔥

Santander
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Grzegorz Tyliński, w sprawie o sygn. akt VI ACa 773/22, z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 listopada 2023 roku wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym oddalił apelację banku w całości i utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydany w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1107/21, w którym Sąd I instancji:

📍ustalił, iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w 2008 roku pomiędzy Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a naszymi Klientami jest nieważna w całości,
📍zasądził od Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 169.895,03 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty,
📍zasądził od Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 11.834,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Ponadto Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził zwrot kosztów postępowania za II instancję.

Ciekawostki:

ℹ️ Odsetki za opóźnienie zostały zasądzone od doręczenia odpisu pozwu, co oznacza, że na dziś wynoszą one ponad 43 tys. PLN,
ℹ️ Sąd nie uwzględnił zarzutów zatrzymania i potrącenia podniesionych przez bank.
ℹ️ Pozew wpłynął do Sądu w kwietniu 2021 roku. W I instancji odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców. W II instancji odbyła się także jedna rozprawa.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych