WYGRANA W OSTROŁĘCE Z SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 👏👏👏

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny, sędzia Małgorzata Mikos – Bednarz, wydał wyrok w prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt I C 695/23, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu zawarta pierwotnie z PTF Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu z 2005 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwoty: 97.745,38 PLN wraz z odsetkami liczonymi od dnia 15 lipca 2023 roku do dnia zapłaty,
👉 zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w wysokości 14.634,00 PLN,
👉 uwzględnił zarzut potrącenia i w tym zakresie oddalił powództwo co do kwoty 93.000,00 PLN.

A teraz ciekawostki:

📍 Postępowanie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2005 roku.
📍 Pozew wpłynął do Sądu w pod koniec czerwca 2023 roku.
📍 W sprawie odbyła się 1 rozprawa.
📍 W sprawie funkcjonuje prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu, przy czym zostało ono uzyskane dopiero po naszym zażaleniu, ponieważ pierwotnie Sąd I instancji go nie udzielił.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Katarzyna Kozak.