PRAWOMOCNA WYGRANA Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 🏆🏆🏆

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z radością informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSO Małgorzata Borkowska, w dniu 17 maja 2024 roku w sprawie o sygn. akt VI ACa 1434/22 wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Rafał Jasiński, sygn. akt III C 315/20, z dnia 23 czerwca 2022 roku, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił, że dwie Umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku są nieważne w całości,
✅ zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka akcyjna) w Wiedniu
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 238.632,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 września 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka akcyjna) w Wiedniu
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 12.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie obciążył pozwany Bank kosztami procesu za II instancję.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska, adw. Patrycja Kasprowska i adw. Andrzej Zorski.

WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY.