PRAWOMOCNA WYGRANA Z PKO BP S.A.❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Pierwszy mecz Polaków na Mundialu w Katarze trochę rozczarował, ale nasza Kancelaria jako reprezentacja Frankowiczów w starciach sądowych z bankami nie zawodzi ⚽️ ⚽️ ⚽️

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Jacek Sadomski, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt VI ACa 270/22, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSR del. Kamil Gołaszewski, z dnia 10 stycznia 2022 roku, w którym Sąd I instancji:

↪️ ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF zawarta przez naszego Klienta w 2008 roku z ówczesną Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest NIEWAŻNA,
↪️ zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. 217.105,17 PLN,
↪️ obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Niestety Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie odsetek ustawowych za czas opóźnienia i zasądził te odsetki od momentu złożenia przez Powoda oświadczenia o skutkach nieważności Umowy kredytu do momentu podniesienia zarzutu zatrzymania przez Bank, który to zarzut został uwzględniony 🤬🤬🤬

Jedynie na marginesie warto dodać, że w ustnych motywach rozstrzygnięcia wyroku II instancji Sąd wskazał, że problemem nie jest wadliwość prawna tych umów, ale fakt, że kurs franka szwajcarskiego gwałtownie wzrósł, a Frankowicze nie radzą sobie ze skutkami wzrostu rat kredytów. Obok tego Sąd wskazał jednak, że brak jest możliwości zastąpienia kursu banku kursem rynkowym, co potwierdza orzecznictwo TSUE.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci