PRAWOMOCNA WYGRANA Z MBANK S.A.

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 6 grudnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Teresa Mróz, wydał PRAWOMOCNY wyrok w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A. o sygn. akt VI ACa 1427/22, w którym w zdecydowanej większości utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSR Bartosz Grajek, sygn. akt III C 147/21, w którym Sąd I instancji:

ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego „mPlan” zawarta w 2007 roku jest nieważna,

zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 195.400,94 PLN oraz 64.962,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty,

zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd II instancji zredukował odsetki za opóźnienie i zasądził je od rozprawy, podczas której Sąd pouczył Powoda o konsekwencjach ustalenia nieważności Umowy kredytu, tj. od 3 czerwca 2022 roku.

Sąd II instancji obciążył mBank S.A. kosztami procesu za II instancję.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych

wyrok 1 instancji