PRAWOMOCNA WYGRANA Z MBANK S.A. 💪 💪 💪

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 6 lutego 2024 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska, wydał PRAWOMOCNY wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o sygn. akt VI ACa 1564/22, w którym w całości oddalił apelację mBank S.A. i utrzymał w mocy wyrok Sąd Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Błażej Domagała, sygn. akt III C 124/21, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego „MultiPlan” zawarta w 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 158.246,41 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 13 stycznia 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 13.317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodatkowo Sąd II instancji obciążył mBank S.A. kosztami procesu za II instancję. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez mBank S.A.

Dziękujemy naszym Klientom za okazane zaufanie oraz naszemu zespołowi prawnemu, na czele z adw. Andrzejem Zorskim, za profesjonalizm i determinację w prowadzeniu sprawy 👏 👏 👏

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych