PRAWOMOCNA WYGRANA Z BANKIEM PEKAO S.A. 🤩💥🤩💥🤩

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie: SSA Przemysław Feliga, SSA Dagmara Olczak – Dąbrowska oraz SSR del. Aleksandra Błażejewska – Leoniak, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I ACa 98/23, wydał wyrok, w którym ODDALIŁ W CAŁOŚCI APELACJĘ BANKU PEKAO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWA 🔥🔥🔥

Oznacza to, że wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Piotr Grenda, z dnia 15 września 2022 roku, sygn. akt XXVIII C 2326/21, jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY 👏👏👏

Sprawa dot. kredytu, który został spłacony w całości, stąd decyzja Sądu o umorzeniu postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności Umowy kredytu.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych