PRAWOMOCNA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. W 2 LATA OD WNIESIENIA POZWU ❗️🔝❗️🔝❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 10 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w osobie SSA Alicji Fronczyk, w sprawie o sygn. akt V ACa 310/21 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny (SSO Monika Włodarczyk) z dnia 19 stycznia 2021 roku, sygn. akt IV C 2413/20, przy czym uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Bank, ALE nie wpłynęło to na roszczenie odsetkowe naszych Klientów, bo odsetki zostały zasądzone od dnia doręczenia odpisu pozwu do Banku BPH S.A.🔥🔥🔥

Sąd zgodził się nami, że odsetki należą się od doręczenia odpisu pozwu do banku, pomimo innego stanowiska Sądu Najwyższego oraz uwzględnionego zarzutu zatrzymania.  🏆🏆🏆

Gwoli przypomnienia – w tej sprawie Sąd I instancji ustalił w sentencji wyroku nieważność umowy kredytu z 2007 roku i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ok. 40.000,00 franków szwajcarskich. Sąd zastosował teorię salda i nie zasądził zwrotu rat uiszczonych przez Powodów w walucie złoty polski, uznając, że powinna zostać ona zaliczona na poczet rozliczenia z kwoty udostępnionego W tym zakresie Klienci zadecydowali, że nie będą apelować, co oczywiście nie oznacza, że te środki przepadły. Właśnie jesteśmy w trakcie ich potrącania ⚖️ ⚖️ ⚖️

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu 4 lutego 2020 roku. Oznacza to, że sprawa trwała łącznie 2 lata, co jak na warunki panujące w Apelacji Warszawskiej jest świetnym tempem 🚀🚀🚀

W tym miejscu ogromne gratulacje dla mec. Andrzeja Zorskiego, który od początku do końca przeprowadził naszych Klientów przez ten trudny proces 👏👏👏