PRAWOMOCNA WYGRANA W SPRAWIE BYŁEGO CZŁONKA ZARZĄDU BANKU KORPORACYJNEGO 🔥🔥🔥 SĄD ZASĄDZA PONAD 1,5 MILIONA ZŁOTYCH OD RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 😁😁😁

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Takie wyzwania lubimy najbardziej 💪💪💪 W dniu 18 maja 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w składzie: SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Alicja Fronczyk, SSA Joanna Piwowarun – Kołakowska, wydał prawomocny wyrok, w którym oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Magdalena Antosiewicz, z dnia 18 lutego 2022 roku wydanego w sprawie z powództwa naszych Klientów, sygn. akt II C 1124/20, w którym Sąd:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w 2007 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów od pozwanego Banku kwotę 1.550.639,31 PLN,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Jeden z kredytobiorców w dacie zawarcia Umowy kredytu był członkiem zarządu banku korporacyjnego, co stanowiło poważny argument dla pozwanego Banku. Sądy w I i II instancji podzieliły nasze stanowisko i uznały status konsumenta jednego z Powodów.

Ale żeby nie było tak pięknie – w I instancji Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania, od którego Klienci nie zdecydowali się apelować. W efekcie Powodom nie zostały zasądzone odsetki ustawowe za czas opóźnienia (zarzut zatrzymania został podniesiony na rozprawie, podczas której Powodowie złożyli oświadczenie o skutkach nieważności).

W sprawie odbyły się dwie rozprawy – jedna w I instancji i jedna w II instancji.

Pozew wpłynął do Sądu 4 maja 2020 roku, zatem w obu instancjach sprawa trwała 3 lata.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.